Ի՞նչ եղանակով են կատարվում ծածկասերմ բույսերի բազմացումը

Ինքնափոշոտում և խաչաձև փոշոտում

Ո՞րն է ծածկասերմ բույսերի սերմերով բազմացման օրգանները

Վարսանդ, առէջներ:

Նկարագրեք խաչաձև փոշոտումը

Խաչաձև փոշոտման ժամանակ մեղուն, քամին կամ ջուրը մի ծաղիկի վրայի փաշեհատիկը տանում է մյուսի վրա, իսկ մյուս ծաղիկն էլ արդեն անում է ինքնափոշոտում:

Նկարագրեք ինքնափոշոտումը

Ինքնափոշոտման ժամանակ ծաղկի փոշեհատիկը ընկնում է այդ ծաղկի վարսանդի սպի

You are currently viewing Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը