Կատարել առաջադրանքը.

1. Ո՞ր զույգում են միայն պարզ նյութերի անվանումներ.

1) գրաֆիտ և սիլան

3) ծծումբ և կարբին

2) ալմաստ և ամոնիակ

4) ազոտ և մեթան

2. Թվարկվածներից որո՞նք են պարզ նյութերի անվանումներ.

ա) կարբին

բ)ջուր

գ) ամոնիակ

դ) սնդիկ

ե) օզոն

You are currently viewing Քիմիա տնային առաջադրանք