1.Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

Al, Ca, Si, P, Fe, C, H, Zn, S, Cl, N

2.Ստորև թվարկված նյութերից առանձին–առանձին գրե՛ք պարզ և բարդ նյութերի անունները՝ թթվածին, ջուր, սնդիկ, պղնձի օքսիդ, երկաթ, ջրածին, երկաթի սուլֆիդ, սնդիկի օքսիդ:

Պարզ նյութեր-թթվածին-O, սնդիկ-Hg, երկաթ-Fe, ջրածին-H:

Բարդ նյութեր-ջուր, պղնձի օքսիդ, երկաթի սուլֆիդ, սնդիկի օքսիդ:

3.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված .NaOH, CO2, NH3, CuSO4

Na-նատրիում, O-թթվածին, H-ջրածին:

C-ածխածին, O-թթվածին:

N-ազոտ, H-ջրածին:

Cu-պղինձ, S-ծծումբ, O-թթվածին:

You are currently viewing Քիմիա դասարանական աշխատանք