Հոլովել դուռ, եղբայր, գարուն, քաղաք, սեղան , աշակերտ բառերը։

Ուղղական-դուռ, եղբայր, գարուն, քաղաք, սեղան, աշակերտ:

Սեռական-դռան, եղբոր, գարնան, քաղաքի, սեղանի, աշակերտի:

Տրական-դռանը, եղբորը, գարնանը, քաղաքին, սեղանին, աշակերտին:

Հայցական-դուռ, եղբորը, գարուն, քաղաք, սեղան, աշակերտին:

Բացառական-դռնից, եղբորից, գարնանից, քաղաքից, սեղանից, աշակերտից:

Գործիական-դռնով, եղբայրով, գարունով, քաղաքով, սեղանով, աշակերտով:

Ներգոյական-դռան մեջ, գարնանը, քաղաքում, սեղանի մեջ:

You are currently viewing Հայոց լեզու