Դասարանական աշխատանք

1.Թվարկի՛ր, թե ի՞նչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝

ջուրը (H2O),

H-ջրածին, O-թթվածին

ծխաթթու գազը (CO2),

C-ածխածին, O-թթվածին

Երկաթի (III) օքսիդ (Fe2O3),

Fe-երկաթ, O-թթվածին

Կալիումի պերմանգանատը(KMnO4),

K-կալիում, Mn-մանգան, O-թթվածին

Կալիումի սիլիկատ(K2SiO3):

K-կալիում, Si-սիլիցիում, O-թթվածին

2.Ստորև բերվածներից ո՞ր շարքի քիմիական տարրերը միայն մետաղական պարզ նյութեր կարող են առաջացնել.

Sr, F, Fe

Fr, Fe, Sr

Fr, F, Fe

3.Ստորը թվարկված տարրերի նշաններից ո՞րն է համապատասխանում սովորական պայմաններում պինդ ագրեգատային վիճակում գտնվող պարզ նյութին

Si

N

He

4.Թվարկվածներից որո՞նք են պարզ նյութերի անվանումներ.

ա) ջրածին H2

բ)ջուր H20

գ) ամոնիակ NH3

դ) սնդիկ Hg

ե) մեթան CH4

You are currently viewing Քիմիա դասարանական աշխատանք