Գործնական քերականություն

1. Ընդգծե՛ք հինգ ածական։

Ամոթ, կաղ, առասպել,քաղցր, ամայի, գերան, բարձրագույն, ամբոխ, անիվ, գանգուր։

2. Առանձնացրե՛ք ածականները․

Ա․ անգղ, ցածր, վատ, ավարտ, խոր, ավազան, մեծագույն, գրոհ, ագահ։

Բ․ Ամեհի, գոտի, բույր, կույր, լավագույն, ավյուն, ատյան, ողորկ, գետին, ծանր

Գ․ գրտնակ, աշխույժ, ուրախ, մանուշակագույն, ապավեն, անջրպետ, առագաստ, համեստ, մեղմ։

3. Ընդգծե՛ք գերադրական աստիճանի երեք ածական․

Ա․ խստագույն, շագանակագույն, վատթարագույն, վիթխարագույն, միագույն։

Բ․ մանուշակագույն, արջնագույն, հիմարագույն, դժվարագույն, չարագույն, բոցագույն,

Գ․ արնագույն, գերագույն, բարձրագույն, պողպատագույն, ծայրագույն, մաշկագույն։

Դ․ հզորագույն, ածխագույն, յուղագույն, նորագույն, խոշորագույն, նռնագույն։

You are currently viewing Գործնական քերականություն տնային