1. Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում և ֆոսֆոր:

Ալյումին-Al

Կալցիում-Ca

Սիլիցիում-Si

Ֆոսֆոր-P

2. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը16 է: Ո՞ր տարրն է այդ.

ա. ածխածին,

բ. ջրածին,

գ. թթվածին,

դ. ազոտ:

3 Հաշվի՛ր Կալիում տարրի մեկ ատոմի իրական զանգվածը (m0):

6,474•10-23 գ

You are currently viewing Քիմիա