1. Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը:

Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս նյութի որակական քանակական բաղադրությունը, արտահայտվում է քիմիական նշաններով և ինդեքսով:

2. Ի՞նչ է ինդեքսը:

Ինդեքսը ցույց է տալիս թե տվյալ քիմիական տարրից քանի հատ է վերցված:

3. Ի՞նչ տեղեկություն է «հաղորդում» քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ:

Ցույց է տալիս որակական և քանակական բաղադրություն, քանի ատոմ է պետք այդ նյութը ստանալու համար:

4. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը պահպանում է տվյալ նյութի ———հատկությունները:

Հիմնական քիմիական

5. Թվարկի՛ր, թե ի՞նչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝

-СaO

Ca-կալցիում, O-թթվածին

-LiH

Li-լիթիում, H-ջրածին

6. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.

ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ,

K2S

բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ

CO

You are currently viewing Քիմիա դասարանական աշխատանք