Գրառումներ չեն գտնվել։

Մուկն ու կատուն

Մուկն ու կատուն ընկերներ էին։ Մի անգամ կատվի թաթը կպավ մկանը և կատուն ընկավ, կատուն հարձակվեց մկան...

English

Funny funnier the funniest Nice nicer the nicest Beautiful more beautiful most beautiful slim slimer...

Ճամփորդություն

Մենք այսօր 5-րդ դասարանվ գնացել էինք Հատիս լեռ, որը շաը դժվար էր բարձրանալ։ Բարձրանալը տևեց 1 ժամ...

Մաթեմատիկա 9.22.2021

216. Գրե՛ք հինգ թվերից կազմված հաջորդականություն, որում՝ ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ...

Պարզ և բարդ նյութեր

Բնության մեջ գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ, որոնք զանազանվում են իրենց զանգվածով...

English

1. 1 Zahra is taller than Kelly.2. It is colder in Finland then in England.3. John is younger than...

Մաթեմատիկա 9.17.2021

193. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. 64 : 4 = 16 — . . 20 : 5 = 4 = = = 44 + 20 = 64 բ) 30 = 12 +...

Русский язык

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.Модель: Это книга. – Это моя книга. А)...

Рисский язык

-Астхик, у вас большая семья?-Да, у наш большая семья; папа, мама, старший брат, младшый брат и я.-А...

մաթեմատիկա 9.16.2021

153. Երկու թվերից ո՞րն է փոքր.ա) 2367894 < 2367994բ) 13456 < 53456գ) 89337658 <...

Մայրենի

Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։ 1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ...

Մաթեմատիկա 9.15.2021

129. Կարդացե՛ք նախադասությունները և դրանք գրառե՛ք թվանշանների և համեմատման նշանների միջոցով.ա) «Հինգ...