Մաթեմատիկա 9.17.2021

193. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. 64:4=16-..20:5=4===44+20=64 բ) 30=12+18+։։6։2=3===36=6։6 199. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։ Լուծում 40։8=5 5.10=50 Պատ՝. 50 րոպեում 201. Երկու հոտում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 9.17.2021-ում

Русский язык

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.Модель: Это … книга. – Это моя книга.А) мой, моя, моё Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык-ում