Մաթեմատկա 9.8.2021

42. Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են՝ա) հինգ տասնյակ և յոթ միավոր, 57բ) ութ տասնյակ և երեք միավոր, 83գ) ինը տասնյակ, 90դ) մեկ հարյուրակ և հինգ միավոր, 105ե)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատկա 9.8.2021-ում