Մաթեմատիկա 9.28.2021

305. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով։ա) 3.4.5=3.(4.5)=20.3=60բ) 25.4.7=(25.4).7=100.7=700գ) 20.10.17=(20.10).17=200.17=3400դ) 38.24.5=38.(24.5)=120.38=4560ե) 72.6.0=72.(6.0)=72.0=0զ) 15.4.11=15.(4.11)=15.44=660 309. Ունենք 2-ական մասից կազմված 3 արկղ։ Յուրաքանչյուր մասում կա 8 գիրք։ Ընդամենը քանի՞ գիրք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 9.28.2021-ում

Մայրենի

Սևուկ ամպեր վար եկանՕրան, օրան,Սարի վրա շար եկան։Ծագեց առավոտՊաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց երկինք, բուք արավ,Հևաց, հևաց.Ծերուկ երկիր սուգ արավ։Ճաքեց հեռուն ամպ,Երկիր դողաց-բա՛մբ։ Բողբոջ արև շող կապեց,Դողաց, սողաց,Արյուն-ամպից քող կապեց։Վառեց լեռան…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

Русский язык

Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужнойформе.Модель: Я … текст. – Я читаю текст.Ты читаешь текст. 2. Он читает упражнение. 3. Она читает журнал. 4. Мы читаем газеты.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский язык-ում