Մաթեմատիկա 9.27.2021

292.Երկու պահեստներից յուրաքանչյուրում կա 35 արկղ օճառ։ Յուրքանչյուր արկղում կա 90 օճառ։ Ընդամենը քանի՞ օճառ կա երկու պահեստներում։ Լուծում 90.35=3150 3150.2=6300 Պատ՝. 6300 օճառ 294. Ճապանուղումօրական կատարվում է 20 ուղերթ։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 9.27.2021-ում