Дни Себастаци

В какой школе ты учишься? Я учусь в Образовательном комплексе ,,Мхитар Себастаци”, в Южной школе.Почему ты учишься в этой школе? Я не знаю.Спроси своих родителей, почему они выбрали именно эту школу. Наверно, потому что…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Дни Себастаци-ում

Մաթեմատիկա 10.27.2021 ուսումնական աշուն

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․ 67484- 67 հազ. 4 հարյուր ռ տասնյակ միավոր 35841- 35 հազ. 8 հարյուր 4 տասնյակ 1 միավոր 628841- 628 հազ.  8 հարյուր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.27.2021 ուսումնական աշուն-ում

Մայրենի

Խորխե Բուկայ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա»։ Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ամենից շատ գազաններն էին ինձ դուր գալիս: Ինձ հատկապես փիղն էր գրավում, որը, ինչպես…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

Մաթեմատիկա 10.21.2021

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտե՛քա) 29-սմ-ը, 2 դեցիմետր 9 սանտիմետրբ) 57 սմ-ը, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրգ) 94 սմ-ը, 9 դեցիմետր 4 սանտիմետր 598. Կիլոպետրերով և մետրերով արտահայտե՛քա) 1837 մ-ը, 1…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.21.2021-ում

Մաթեմատիկա 10.20.2021

582. Ավազանը, ոի տարողությունը 1000լ է, սկսեցին ջուր լցնել։ Սկզբում 1 ժամում լցվում էր 110 լ։ 5 ժ հետո ջրի հոսքը թուլացավ, և ավազանի մեջ 1 ժամում սկսեց լցվել 90…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.20.2021-ում

Մաթեմատիկա 10.19.2021

551. ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20.3-120։2<5 ճիշտբ) 5.0-17.0+0<17 ճիշտգ) 3.24-56>6.0-13.(12-24։2) ճիշտդ) 1+0-0+1-0.0+2։2>1-1 ճիշտ 561. Լարի առաջին կտորը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.19.2021-ում

Մաթեմատիկա 10.18.2021

532. Կատարե՛ք գործողություններըա) 531+1053։117-(443-399։57)=104399։57=7443-7=4361053։117=9531+9=540540-436=104 բ) 57.2452+818-(338-78։78)=14024578։78=1338-1=33757.2452=139764139764+818=140582140582-337=140245 գ) 948-1359։9+206.42-272=91771359։9=151206.42=8652948-151=797797+8652=94499449-272=9177 դ) 734175-779։19+795.23=752419779։19=41795.23=18285734175-41=734134734134+18285=752419 ե) 309824։376+96514։902=931309824։376=82496514։902=107107+824=931 զ) 488865։897-191875։625=238488865։897=545191875։625=307545-307=238 537.Բասկետբոլիստը խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր նետում կարող է վաստակել 0 (վրիպում), 1, 2 կամ 3 միավոր։ 35…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.18.2021-ում

Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում Ժայռից մասուր է կաթում,Կարմիր սարսուռ է կաթում,Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,Ի՜նչ էլ աշխույժ է: Առուն բարի է այնպես,Հասկանալի է այնպես,Այնպես անուշ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

English

6. 1 clean/ the house Mum usually clean the house. Yesterday dad cleaned the house.2. wash\ the dishesMum usually washes the dishes. Yesterday dad washed the dishes3. cook\dinnerMum usually cooks…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում,Կարմիր սարսուռ է կաթում,Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,Ի՜նչ էլ աշխույժ է: Առուն բարի է այնպես,Հասկանալի է այնպես,Այնպես անուշ է: Նա երկնչում է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

Մաթեմատիկա 10.14.2021

491. Երկու փեթակներից քամել էին 36 կգ մեղր։ Քանի՞ կիլոգրամ մեղր էր ստացվել ամեն մի փեթակից, եթե մեկից ստացվել էր երկու անգամ պակաս մեղր, քան մյուսից։ Լուծում 36։3=12 12.2=24 Պատ՝.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.14.2021-ում

Մաթեմատիկա 10.13.2021

480. 364 մանրակ պատրաստելու համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր՝ 8-ական ժամ։ Մեկ ժամում քանի՞ մանրակ էր պատրաստում բանվորը։ Լուծում 4.7=28 3.8=24 24+28=52 364։52=7 Պատ՝. 7ժամ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.13.2021-ում

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը միայնակ աստղ չէ: Ձգողության շնորհիվ՝ նա իր մոտ է պա­հում տարբեր չափեր և զանգվածներ ունեցող տարատեսակ երկնային մարմիններ: Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող այդ մարմինների համա­խումբն անվանում են Արեգակնային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արեգակնային համակարգ-ում

Մաթեմատիկա 10.11.2021

449. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (324-17).(30-25)=1535324-17=30730-25=5307.5=1535 բ) (894-633).(972-69)=235683894-633=261972-69=903261.903=235683 գ) (1007-388).(59-46)=80471007-388=61959-46=13619.13=8047 դ) (800-445).(378-211)=59285800-445=355378-211=167355.167=59285 ե) (777-205).(603-29)=328328777-205=572603-29=574572.574=328328 զ) (2379-12).(101-93)=189362379-12=2367101-93=82367.8=18936 է) (906-35).(496-57)=382369906-35=871496-57=439871.439=382369 ը) (55-9).(137-62)=345055-9=46137-62=7546.75=3450 460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում է 30 լ։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.11.2021-ում

English

11 I watched TV yesterday.2. I walked two days ago.3. I tidied my room last week.4. I dropped the cup four hours ago5. I watered the flowers yesterday. 3. 1…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը միայնակ աստղ չէ: Ձգողության շնորհիվ՝ նա իր մոտ է պա­հում տարբեր չափեր և զանգվածներ ունեցող տարատեսակ երկնային մարմիններ: Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող այդ մարմինների համա­խումբն անվանում են Արեգակնային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արեգակնային համակարգ-ում

Լուսնի փուլերը

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լուսնի փուլերը-ում