Մաթեմատիկա 10.21.2021

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտե՛քա) 29-սմ-ը, 2 դեցիմետր 9 սանտիմետրբ) 57 սմ-ը, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրգ) 94 սմ-ը, 9 դեցիմետր 4 սանտիմետր 598. Կիլոպետրերով և մետրերով արտահայտե՛քա) 1837 մ-ը, 1…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.21.2021-ում