Մաթեմատիկա 10.20.2021

582. Ավազանը, ոի տարողությունը 1000լ է, սկսեցին ջուր լցնել։ Սկզբում 1 ժամում լցվում էր 110 լ։ 5 ժ հետո ջրի հոսքը թուլացավ, և ավազանի մեջ 1 ժամում սկսեց լցվել 90…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.20.2021-ում