Մաթեմաիկա 10.7.2021

430. Կատարե՛ք գործողությունները։ա) (5354։287).(627։11)=10835453։287=19627։11=5719.57=1083գ) (231840։345).(3250։325)=6720231840։345=6723250։325=10672.10=6720դ) (20028։4).(242792։1364)=89124620028։4=5007242792։1364=1785007.178=891246 437. Լճափ էր եկել 317 մարդ։ Նրանցից 222-ը մտան ջուրը։ Որոշ ժամանակ անց ջրից ափ դուրս եկավ 146 մարդ։ Քանի՞ մարդ եղավ ափին, և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմաիկա 10.7.2021-ում