Մաթեմատիկա 10.11.2021

449. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (324-17).(30-25)=1535324-17=30730-25=5307.5=1535 բ) (894-633).(972-69)=235683894-633=261972-69=903261.903=235683 գ) (1007-388).(59-46)=80471007-388=61959-46=13619.13=8047 դ) (800-445).(378-211)=59285800-445=355378-211=167355.167=59285 ե) (777-205).(603-29)=328328777-205=572603-29=574572.574=328328 զ) (2379-12).(101-93)=189362379-12=2367101-93=82367.8=18936 է) (906-35).(496-57)=382369906-35=871496-57=439871.439=382369 ը) (55-9).(137-62)=345055-9=46137-62=7546.75=3450 460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում է 30 լ։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.11.2021-ում

English

11 I watched TV yesterday.2. I walked two days ago.3. I tidied my room last week.4. I dropped the cup four hours ago5. I watered the flowers yesterday. 3. 1…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը միայնակ աստղ չէ: Ձգողության շնորհիվ՝ նա իր մոտ է պա­հում տարբեր չափեր և զանգվածներ ունեցող տարատեսակ երկնային մարմիններ: Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող այդ մարմինների համա­խումբն անվանում են Արեգակնային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արեգակնային համակարգ-ում

Լուսնի փուլերը

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լուսնի փուլերը-ում