Մաթեմատիկա 10.18.2021

532. Կատարե՛ք գործողություններըա) 531+1053։117-(443-399։57)=104399։57=7443-7=4361053։117=9531+9=540540-436=104 բ) 57.2452+818-(338-78։78)=14024578։78=1338-1=33757.2452=139764139764+818=140582140582-337=140245 գ) 948-1359։9+206.42-272=91771359։9=151206.42=8652948-151=797797+8652=94499449-272=9177 դ) 734175-779։19+795.23=752419779։19=41795.23=18285734175-41=734134734134+18285=752419 ե) 309824։376+96514։902=931309824։376=82496514։902=107107+824=931 զ) 488865։897-191875։625=238488865։897=545191875։625=307545-307=238 537.Բասկետբոլիստը խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր նետում կարող է վաստակել 0 (վրիպում), 1, 2 կամ 3 միավոր։ 35…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.18.2021-ում

Մայրենի

Ժայռից մասուր է կաթում Ժայռից մասուր է կաթում,Կարմիր սարսուռ է կաթում,Ձորում մշուշ է: Առուն մասուր է տանում,Կարմիր սարսուռ է տանում,Ի՜նչ էլ աշխույժ է: Առուն բարի է այնպես,Հասկանալի է այնպես,Այնպես անուշ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

English

6. 1 clean/ the house Mum usually clean the house. Yesterday dad cleaned the house.2. wash\ the dishesMum usually washes the dishes. Yesterday dad washed the dishes3. cook\dinnerMum usually cooks…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում