Մաթեմատիկա 9.22.2021

216. Գրե՛ք հինգ թվերից կազմված հաջորդականություն, որում՝ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ յուրաքանչյուր հոջորդը 5-ով մեծ է նախորդից։ 7, 12, 17 բ) առաջին թիվը 0-ն է, երկրորդը՝ 3-ը, իսկ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 9.22.2021-ում

Պարզ և բարդ նյութեր

Բնության մեջ գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ, որոնք զանազանվում են իրենց զանգվածով, չափերով, միջուկի կառուցվածքով: Ատոմների որոշակի տեսակը կոչվում է քիմիական տարր:Ներկայումս հայտնի է 118 քիմիական տարր: Դրանցից վերջին մի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Պարզ և բարդ նյութեր-ում