Մուկն ու կատուն

Մուկն ու կատուն ընկերներ էին։ Մի անգամ կատվի թաթը կպավ մկանը և կատուն ընկավ, կատուն հարձակվեց մկան հետևից։ Մուկը փախավ-փախավ ընկավ փոսը ու մեռավ։ Առակս ուսում է, որ պետք է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մուկն ու կատուն-ում

English

Funny funnier the funniestNice nicer the nicest Beautiful more beautiful most beautifulslim slimer the slimestCod colder the coldesteasy easier the easiestFat fatter the fatestlong longer the longest.

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում