Գրառումներ չեն գտնվել։

Բաժանելիության հայտանիշներ

10-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների...

Մաթաատիկա 11.9.2021

644. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10...

Русский

Продолжите предложения, используя данные ниже слова.В булочной можно купить баранки, печенье, гату...

Մաթեմատիկա 11.8.2021

676. A և B քաղաքների հեռավորությունը 140 կմ է։ Հեծանվորդը A-ից B գնալիս սկզբում շարժվում էր 25կմժ...

Ամենապիտանի բանը

Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ և մի խելացի թագավոր է եղել։ Նա ունեցել է երեք...

Հատակագիծ և քարտեզ, մասշտաբ

Երկրագնդի և նրա առանձին մասերի ուսումնասիրման բազմաթիվ եղանակներ կան:Երկրի մակերևույթն...

English

8. Elena cleaned the house and watered the flower.She didn’t watch TV and listen to the radio...

Մաթեմատիկա 11.4.2021

Հատված-գիծ որը ունի սկիզբ ու վերջ։ Հատվածները նշանակում ենք Լատիանկան մեծատառերով։ Ճառագայթ-գիծ որը...

Մաթեմատիկա.11.2.2021

Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով...

Ահմեդի ուղտը

Ահմեդը հինգ ուղտ հետևը ձգած գնում էր քաղաք:Արևը սաստիկ այրում էր, ծարավը մարդու շրթունքը...