Գրառումներ չեն գտնվել։

Մաթեմատիկա

225. 672+672=1344 1344-672=672 91826+98=91924 91924-91826=98 585+585=1070 1070-585=585...

Մարմնամարզություն

Մենք այսօր մարմնամարզության դասին արել ենք տարբեր դժվար վարժություններ, որոնցից մի քանիսն են՝ 30 հատ...

ԵՂՆԻԿԸ

Ես բոլոր բառերը հասկացել եմ։ 3. Եղնիկը խեղճ էր, փակված, տխուր և կարոտով հին անտառին։ 4. Խե՛ղճ...

Թագավորն ու ջուլհակը

Ես լսել եմ «Թագավորն ու Ջուլհակը» հեքիաթը։ Հեքիաթը մի իմաստուն ջուլհակի մասին է, որն օգնում է...

Գնդլիկ բոքոնիկը

Իմ սարքած հերոսներով ներկայացրել եմ «Գնդլիկ Բոքոնիկը» հեքիաթը։...

Շարլ Ազնավուր

Առաջադրանքներ՝ Ո՞վ էր Աիդան և ինչպիսի՞ն էր նա: Աիդան Շարլի քույրն էր։ Նա հոգ էր տանում Շարլի մասին...

Մաթեմատիկա

Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից. 6 x 40 x 5=(40×5)x6=1200 5 x 20 x 314...

РУСсКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Всё расставь по местам, найдите начало и конец.  Ребята весело был один на берегу...

Շառլ Ազնավուր

Ինձ Շառլ Ազնավուրի երգերից դուր եկավ Hier encore երգը։ Այդ երգը լսելով ես պատկերացնում եմ, որ Շառլը...

Մարմնամարզություն

Մանք այսօր մարմնամարզության ժամանակ արել ենք այս վարժությունները, որոնք հեշտ չէին։...

Ժամացույց տերևներից

Իմ ձեռքերով պատրաստած ժամացույցը տերևներից։...