147.

ա) 385 < 4589

22024 < 22316

653214 < 653231

35647 = 35647

բ) 385 < 4589

22024 > 22016

653231 = 653231

120024 > 119924

149.

ա) 222222, 55432, 55429, 6875, 6869, 436, 412, 99, 8:

բ) 999999, 24555, 23659, 9811, 9689, 620, 612, 99, 9:

151.

ա)

4 արկղ-50 տտուփ

1 արկղ- 25 կգ

____________________________________________________________________

Կտեղավորվի՞-80 կգ 35 տուփ

Լուծում

25×4=100

100:50=2

2×35=70

80 > 70

Ոչ 80 արկղը չի կարուղ մտնել 35 արկղի մեջ։

You are currently viewing Մաթեմատիկա