Ո՞վ է ապրում

2. Ուրիշի համար ապրողն է ապրում։ 3. Պետք է ուրիշների համար բարություն անել, որպեսզի գնահատվի ձեր կյանքը։ 5. Ինձ զրույցի ավարտը համոզեց, որովհետև վերջում փառատենչ իշխանը սկսեց բարի գործեր անել…

0 Comments