ԵՂՆԻԿԸ

Ես բոլոր բառերը հասկացել եմ։ 3. Եղնիկը խեղճ էր, փակված, տխուր և կարոտով հին անտառին։ 4. Խե՛ղճ եղնիկ... 6. Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի…

0 Comments