Երջանիկ խրճիթը

Թիկն տալ-հենվել, վեր առնել-վերցնել, մտքի մեջ ընկած-մտածել, սեր ունենալ-սիրել, ալևոր մարդ-ծեր մարդ, մտախոհ-ծանր մտածմունքների մեջ ընկած, հացի նստել-նստել հաց ուտելու, պատի տակ կուչ գալ-պատի տակ նստել, ուրիշի ձեռքին նայել-ուրիշից օգնություն…

0 Comments