Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակԱշնան խաշամն է խշխշում,Քամու ձեռքերն անհամարձակ,Ամպի փեշերն են քաշքշում:Ամպը լեզուն կուլ է տվել,Հնար չունի որոտալու:Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,Չէ, երևի ձյուն է գալու: Հարցեր և առաջադրանք Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը. Մշուշների շղարշի տակ-մառախուղի, անձրևի…

0 Comments