Ո՞վ է ապրում

2. Ուրիշի համար ապրողն է ապրում։

3. Պետք է ուրիշների համար բարություն անել, որպեսզի գնահատվի ձեր կյանքը։

5. Ինձ զրույցի ավարտը համոզեց, որովհետև վերջում փառատենչ իշխանը սկսեց բարի գործեր անել ու ապրել ուրիշների համար։

7. Բարություն ուրիշների համար

Մեկնաբանել