1. Ես բոլոր բառերը հասկացել եմ։

3. Եղնիկը խեղճ էր, փակված, տխուր և կարոտով հին անտառին։

4. Խե՛ղճ եղնիկ…

6. Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ։ Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզզը և ծածկվեց խավարի մեջ։ Դե՛հ, հիմա գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…

7. Այս պատմվածքի իմաստը այն է, որ չի կարելի կենդանիներին վերցնել այնպիսի տեղերից, որտեղ նրանք շուտով կուզեն վերադառնալ։

You are currently viewing ԵՂՆԻԿԸ