Երջանիկ խրճիթը

  1. Թիկն տալ-հենվել, վեր առնել-վերցնել, մտքի մեջ ընկած-մտածել, սեր ունենալ-սիրել, ալևոր մարդ-ծեր մարդ, մտախոհ-ծանր մտածմունքների մեջ ընկած, հացի նստել-նստել հաց ուտելու, պատի տակ կուչ գալ-պատի տակ նստել, ուրիշի ձեռքին նայել-ուրիշից օգնություն սպասել, բաժին տալ-ուրիշին մի կտոր տալ, գրկների մեջ առնել-գրկել։

4.Տղան մեծացել էր փոքրիկ խրճիթում։

5. Այս պատմվածքի իմաստը այն է, որ եթե կորած երեխա եք գտնում, պետք է նրա ծնողներին գտնել։

8. ԿՈՐԱԾ ԵՐԵԽԱՆ։

Մեկնաբանել