Մայրենի

Առաջադրանքներ․ Գրել կանաչով նշված բառերի հականիշները։ Աղքատ-հարուստ, անգետ-գիտուն, գոռալ-լռել, ճշմարի-կեղծ։Բացատրել կարմիրով նշված դարձվածքները։ Աչքդ լուս-բարեմաղթանք, աչքերը չորս է բաց անում-զարմանալ։Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։ Վար+ու+ցանք, թագ+ավոր։Ի՞նչու էր գյուղացիներից…

1 Comment