Մաթեմատիկա 4.29.2021

1038. Արտահայտի՛ր նշվախ միավորներով։ ա) 3/5սմ=6մմ7/20դմ=35մմ5/20մ=250մմ բ) 4/50կգ=80գ4/5տ=8ց7/100ց=7000գ գ) 5/20ր=15վ3/30ժ=6ր3/4օր=18ժ 1039. Կատարի՛ր գործողությունները։ ա) 77կմ-35մ=76000կմ 1000մ-35մ=76965=76կմ 965մ42դմ 2սմ-7սմ=41դմ 12սմ-7սմ=41դմ 5սմ բ) 15կգ-670գ=14կգ 1000գ-670գ=14կգ 330գ22տ 210կգ-240կգ=21տ 1210կգ-240կգ=21տ 970կգ գ) 18 օր-8ժ=17օր…

1 Comment

Русский

Вопросы к тексту: 1. Почему Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные? Когда светит солнце, светло а когда светло листья зерёные. 2. Почему Луна сказала, что листья серебряные? Когда светит…

0 Comments