Մայրենի

Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։ Հող+ա+գործ, բաց+ա+տր+ություն, ազնվ+ություն, հող+ա+տեր։Կանաչով նշված բառերով նոր բառեր կազմիր։ Հրաշալի, ոսկեղեն, անարդար, տղամարդ։Ինչ պատասխան են տալիս իմաստունները թագավորի այն հարցին, թե ինչո՞ւ է…

0 Comments

Մաթեմատիկա 4.1.2021

Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում՝ 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարհը , եթե ընթանար 20 կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ: Լուծում 60.4=240 60+20=80 240։80=3 Պատ՝. 3ժՄիմյանցից 450…

0 Comments