Առաջադրանքներ․

  1. Գրել կանաչով նշված բառերի հականիշները։ Աղքատ-հարուստ, անգետ-գիտուն, գոռալ-լռել, ճշմարի-կեղծ։
  2. Բացատրել կարմիրով նշված դարձվածքները։ Աչքդ լուս-բարեմաղթանք, աչքերը չորս է բաց անում-զարմանալ։
  3. Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։ Վար+ու+ցանք, թագ+ավոր։
  4. Ի՞նչու էր գյուղացիներից ամեն մեկը պնդում, թե ոսկու կարասը մյուսինն է և ոչ իրենը։ Մարդու ո՞ր հատկանիշի մասին է խոսում դա։ Գոյւղաացիները բարի էին և միամիտ։
  5. Քո կարծիքով՝ ի՞նչու թագավորը կարասի մեջ օձեր տեսավ։ Թագավորը կարասի մեջ օձեր տեսավ, որովհետև նա ագահ էր։ Եթե նա ոսկի տեսներ կվերցներ իրեն։
You are currently viewing Մայրենի