1. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում՝ 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարհը , եթե ընթանար 20 կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ:
  Լուծում
  60.4=240
  60+20=80
  240։80=3
  Պատ՝. 3ժ
 2. Միմյանցից 450 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժ հետո: Դրանցից մեկի արագությունը 80 կմ/ժ էր: Հաշվի՛ր մյուսի արագությունը:
  Լուծում
  80.3=240
  450-240=210
  210։3=70
  Պատ՝. 70կմ/ժ
 3. Կատարի՛ր գործողությունները
 • 8 լ 250 մլ + 6 լ 45 մլ + 3 լ 750 մլ=14լ 295մլ+3լ 750մլ=18լ 45մլ
 • 5 կմ 250 մ+ 600 մ + 6 կմ 400 մ=11կմ 650մ+600մ=12կմ 250մ

  4. Ծորակից 1 ժամում հոսում է 240 լ ջուր: Քանի՞ ժամում կլցվի 2880 լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով:
  Լուծում
  2880։240=12
  Պատ՝. 12ժ

5.Ավտոմեքենան 80 կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից մեկնեց 400 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից:
Լուծում
80.3=240
400կ-240=160
Պատ՝. 160կմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.1.2021