860. Գտ՛ր թվի նշված մասը։
1
ա) 35-ի___ մասը։ 35։7=5, 5.1=5
7
1
426-ի ____ մասը։ 426։6=71, 71.1=71
6

1
բ) 162-ի ____ մասը։ 162։9=18, 18.1=18
9
1
2000-ի ____ մասը։ 2000։10=200, 200.1=200
10
861. Հաշվի՛ր
1
ա) 245կգ-ի____ մասը։ 245։5=49, 49.1=49
5
1
420 դրամի____ մասը։ 420։6=70, 70.1=70
6
1
բ) 18ժ-ի ____ մասը։ 18։3=6, 6.1=6
3
1
360լ-ի____ մասը։ 360։12=30, 30.1=30
12
1
գ) 510մ2-ի ____ մասը։ 510։17=30, 30.1=30
17
1
480կմ-ի____ մասը։ 480։16=30, 30.1=30
16

862. Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա թխվածքի համար օգտագործեց այդ
1
կարագի____ մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։
5

Լուծում

800։5=160
160.1=160
Պատ՝. 160գ կարագ

869. 20 լիտր բենզինն արժե 7600 դրամ։ Վարորդը որքա՞ն պետք է վճարի՝ ավտոմեքենան 35լ բենզին լցնելու համար։

Լուծում

7600։20=380

380.35=13300

Պատ՝. 13300դրամYou are currently viewing Մաթեմատիկա 4.2.2021