1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  • 35-ի 3/7 մասը-35։7.3=15
  • 420-ի 5/6 մասը-420։6.5=350
  • 180-ի 5/9 մասը-180։9.5=100
  • 2000-ի 9/10 մասը-2000։10.9=1800
  • 140-ի 5/7 մասը-140։7.5=100
  • 100-ի 5/5 մասը-100։5.5=100
 2. Հաշվի՛ր
  • 415 կգ-ի 2/5 մասը-415։5.2=166
  • 480 դրամի 5/6 մասը-480։6.5=400
  • 18ժ-ի 2/3 մասը-18։3.2=12
  • 320 լ-ի 6/8 մասը-320։8.6=240
  • 510 մ2-ու 2/17 մասը-510։17.2=60
  • 480 կմ-ի 5/16 մասը-480։16.5=150
 3. Աննա գնել էր 800 գ կարագ: Տորթի համար օգտագործվեց այդ կարագի 3/5 մասը: Որքա՞ն կարագ օգտագործվեց տորթի համար:
  Լուծում
  800։5.3=480
  Պատ՝. 480գ
 4. Սոնան կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը: Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել և քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:
  Լուծում
  126։6.5=105
  126-105= 21
  Պատ՝.21
 5. Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ: Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:
  Լուծում
  180։3.2=120
  180-120=60
  Պատ՝. 60
 6. Ջրավազանում կար 800 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
  Լուծում
  800։4.3=600
  800-600=200
  Պատ՝. 200լ ջուր
 7. 1 ժամում ծորակից լցվում է 600 լ տարողությամբ ջրավազանի ¼ մասը: Նույն ծորակից  որքան ջուր ջրավազան կլցվի 2 ժամում:
  Լուծում
  600։4.1=150
  150.2=300
  Պատ՝. 300 լ
You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.5.2021