1. Գրեք նարնջագույնով նշված դարձվածքների բացատրությունը: Ո՞ւմ ես աչքադրել֊ո՞ւմ ես հավանել,
  2. կամք տուր֊իրավունք տուր, միտք չունիմ֊միտք չունեմ, այդպիսի բան չեմ մտածում,
  3. մարդի ոտք ընկած չէ֊ոչ մեկ այդտեղ չի եղել։
  4. Կանաչով նշված բառերի համար գտեք հոմանիշներ:
  5. Անկարելի֊անհնար,
  6. մինուճար֊միակ
  7. 1-ին հատվածից գտեք և դուրս գրեք գերադրական աստիճանով դրված մեկ ածական: Ամենից գեղեցիկ։
You are currently viewing Մայրենի