1
930. 1 ժամում ծորակից լցվում է 6000 լ տարողությամբ ջրավազանի____ մասը։
                                                                                                                       4
Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։
                                                                                 Լուծում
                                                                           6000։4.1=1500
                                                                             1500.2=3000
                                                                                                         Պատ՝. 3000լ

934. Աղջիկների անունները դասավորի՛ր նրանք տարիքների նվազման կարգով։
Գրետան մեծ է Նունեից, սակայն փոքր է Մարինեից և Կարինեից։ Կարինեն մեծ է Նունեից, սակայն փոքր է Մարինեից և Անիից։ Անին մեծ է Մարինեից։
Անի, Մարինե, Կարինե, Գրետա, Նունե։

935. Երկու թվերի գւմարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։
Պատ՝. 325

929.
բ) Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։
                                                                             Լուծում
                                                                      8000։4.3=6000
                                                                     8000-6000=2000
                                                                                                   Պատ՝. 2000լ

823.
A վայրից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ։ Նրանցից մեկը շարժվում էր 8կմ\ժ արագությամբ, իսկ մյուսը 10կմ\ժ արագությամբ։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3 ժ հետո։
                                                                          Լուծում
                                                                           8.3=24
                                                                          10.3=30
                                                                          30-24=6
                                                                                         Պատ. 6 կմ
875. 400մ երկարությամբ թունելը, 60մ գնացքը որքա՞ն ժամանակում կանցնի, եթե ընթանա 20մ\վ արագությամբ։
Լուծում
400։60=20
400+60=460
460։20=43
Պատ՝. 43վ
872. Ավտոբուսը 4 ժ-ում անցավ 240կմ ճանապարհ։ Ավտոմեքենան այդ ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, եթե գնա ավտոբուսից 20կմ\ժ-ով արագ։

Լուծում
240։4=60
60+20=80
240։80=3
Պատ՝. 3ժ
874. Գայլը, գառն ու խոտը Աշոտը պետք է նավակով անցկացնի գետի մի ափից մյուսը։ Նավակով Աշոտը իր հետ կարող է տանել դրանցից միայն մեկը, ապա վերադառնալ և տանել մյուսը։ Բայց եթե գայլն ու գառը մնան իրար հետ, ապա գայլը կուտի գառանը, իսկ եթե գառն ու խոտը մնան, ապա գառը կուտի խոտը։ Ինչպե՞ս պետք է վարվի Աշոտը։
1. Պետք է տանել գառին։
2. Պետք է տանել խոտը և հետ տանել գառը։
3. Պետք է տանել գայլին։
4. Պետք է տանել գառին։

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.12.2021