865. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։
         1
ա) ____ մ=20սմ

         5
   1
____ մ=5սմ
  20
   1
____ կմ=40մ
  25

բ)  1
  _____ կգ=200գ
      5
   1
____ տ= 125կգ
   8
   1
____ ց=25կգ
   4

գ)  1
   ____ ր=12վ
      5
   1
____ ժ=3ր
  20
   1
____ օր=2ժ
  12

867. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով

ա) 316դմ=31մ 6դմ

505սմ=5մ 5սմ

6007սմ=60մ 7սմ

բ) 2405մլ=2լ 405մլ

7006մլ=7լ 6մլ

7041մլ=7լ 41մլ

893. Վերականգնի՛ր հավասարությունը

ա) 2կմ 120մ=900մ+1կմ 220մ

825մ 48սմ=782մ 58սմ+42մ 90սմ

206մ 4դմ=209մ-2մ 8դմ

12սմ 6մմ=22սմ 12մմ-10սմ 6մմ

868.Միմյանցից 90կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Երբ նրանք հանդիպեցին,
1
պարզվեց, որ առաջինը անցել է ամբողջ ճանապարհի ____ մասը։ Որքա՞ն
5
ճանապարհ էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրը մինչև հանդիպումը։

Լուծում
90։5.1=18
90-18=72
Պատ՝. 1-18կմ, 2-72կմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.13.2021