939. Համեմատի՛ր։

2 3
ա) ____ < ____
5 5
3 4
____ < ____
7 7
6 5
բ) ____ > ____
17 17
11 9
____ > ____
28 28
7 7
գ) ____ = ____
123 123
24 21
____ > ____
143 143
14 17
դ) ____ < ____
18 18
18 18
____ =____
19 19

940.Դասավորիր կոտորակները.

ա) աճման կարգով
3 4 6 12 15
____, ____, ____, ____, ____։
17 17 17 17 17

բ) նվազման կարգով
35 31 22 19 17 4
____, ____, ____, ____, ____, ____։
35 35 35 35 35 35

941. Համեմատի՛ր։
3 4
ա) ____ մ < ____ մ
5 5
7 4
բ) ____ կգ > ____ կգ
10 10

3 6
գ) ____ լ < ____ լ
20 20
2 4
դ) ____ ժ < ____ ժ
15 15

942. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

944.

ա) 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասն օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՛ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

Լուծում
4500։3=1500
1500.2=3000

Պատ՝. 3000լ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.19.2021