Մաթեմատիկա 4.20.2021

952. Համեմատի՛ր

3 3
ա) ____ > ____
4 5
4 4
____ < ____
7 5
6 6
բ) ____ < ____
17 15
9 9
____ < ____
29 28
7 7
գ) ____ < ____
123 103
25 25
____ = ____
142 142
17 17
դ) ____ = ____
18 18
14 14
____ < ____
19 16

953. Դասավորի՛ր կոտորակները.

բ) Նվազման կարգով։
7 7 7 7 7 7
____, ____, ____, ____, ____, ____։
8 9 15 24 31 35

954. Համեմատի՛ր։

2 2
գ) ____ լ > ____ լ
5 10
4 4
դ) ____ ժ < ____
30 15

955. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

956. Ի՞նչ սխալներ կան խնդիրների տվյալների մեջ։

ա) Հայկն իր ունեցած դրամի 4/5 մասն օգտոգործեց ձմերուկ գնելու, 3/5 մասը՝ սեխ գնելու համար։ Այդ գնումներից հետո որքա՞ն դրամ մնաց հայկի մոտ, եթե նա ուներ 1000 դրամ։

Լուծում
1000։5.4=800
1000։5.3=600
800+600=1400
1000<1400

բ) Աննան իր ունեցած գումարի 4/7 մասն օգտագործեց ժապավեն գրելու համար, իսկ 5/7 մասը՝ ուլունքներ գնելու համար։ Որքա՞ն դրամ մնաց Աննայի մոտ այդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1400 դրամ։

Լուծում
1400։7.4=800
1400։7.5=1000
1000+800=1800
1400<1800

957. Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մասը ծախսեց գրքեր գնելու համար, իսկ 1/5 մասը՝ տետր գնելու համար։ Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտ այդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրամ։

Լուծում
1000։5.3=600
1000։5.1=200
600+200=800
1000-800=200
Պատ՝. 200 դրամ

958. Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500 կգ-ը՝ երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։

Լուծում
2500։2=1250
1250.3=4750

Պատ՝. 4750

Մեկնաբանել