Բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաները, ի՞նչ սարքի օգնությամբ: Բակտերիաները հայտնաբերել է Անտոնի վան Լևենհուկը մատրադիտակով։

2. Ինչի՞ հաշվին են բակտերիաները պաշտպանվում միջավայրի անբենպաստ գործոններից:

Բակտերիաների մի մասը օգնում է բնությանը, մյուս մասը բնությանը, կենդանիներին և մարդկանց մեջ հիվանդություններ է առաջացնում։

3. Բակտերիաների սնման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
Առաջին տարբերակով բակտերիաները իրենք են ստեղծում սնունդը, երկրորդ տարբերակով նրանք սնվում են պատրաստի նյութերից։

4. Ինչո՞ւմն է բակտերիաների դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:
Եթե բակտերիաները անտառներում ծառերի տերևները փդացնում են, կենդանիների մնացորդներն են փդացնում և այդ փդած բաներից առաջանում են հումուսներ, իսկ հումուսը սնունդ է մարդու համար։

5. Հիվանդածին բակտերիաներ կա­րող են տարածվել բերանում, հան­գեցնել բորբոքման: Այդ պատճա­ռով խորհուրդ է տրվում ամեն օր մաքրել ատամները: Ին­չո՞ւ, փորձեք հասկանալ և բացատ­րել:
Եթե ատամները չլցվաք ձեր ատամները կարող են փչանալ և ցավալ։

Մեկնաբանել