Զալ-2 մեծ, 1փոքր պատուհան

Զալ-մեծ պատուհան 2 շերտ S=15600սմ2, փոքր պատուհան 2 շերտ S=7500սմ2
Զալ-Մեծ պատուհաններ=156000000դրամ, փոքր պատուհան=37500000դրամ։

Բալկոն, մեր և մամայի սենյակ- 3 մեծ, 7 փոքր պատուհան։

Բալկոն, մեր և մամայի սենյակ-մեծ պատուհան S=7800սմ2, փոքր պատուհան S=4800սմ2։
Բալկոն, մեր և մամայի սենյակ-մեծ պատուհաններ-17000000դրամ, փոքր պատուհան=24000000դրամ։

You are currently viewing Մաթեմատիկական նախագիծ