972. Տրված կոտորակներից որո՞նք են կանոնավոր, և որո՞նք անկանոն։

6/7-կանոնավոր, 12/17-կանոնավոր, 4/5-կանոնավոր, 8/7-անկանոն, 17/18-կանոնավոր, 3/3-անկանոն, 6/6-անկանոն, 4/1-անկանոն։

973. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

բ)

974. Համեմատի՛ր։

դ) 11/25 > 5/25
22/31 < 22/23

դ) 7/15 = 7/15
3/14 = 3/14

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.26.2021