1038. Արտահայտի՛ր նշվախ միավորներով։

ա) 3/5սմ=6մմ
7/20դմ=35մմ
5/20մ=250մմ

բ) 4/50կգ=80գ
4/5տ=8ց
7/100ց=7000գ

գ) 5/20ր=15վ
3/30ժ=6ր
3/4օր=18ժ

1039. Կատարի՛ր գործողությունները։

ա) 77կմ-35մ=76000կմ 1000մ-35մ=76965=76կմ 965մ
42դմ 2սմ-7սմ=41դմ 12սմ-7սմ=41դմ 5սմ

բ) 15կգ-670գ=14կգ 1000գ-670գ=14կգ 330գ
22տ 210կգ-240կգ=21տ 1210կգ-240կգ=21տ 970կգ

գ) 18 օր-8ժ=17օր 24ժ-8ժ=17օր 16ժ
18ժ 20ր-35ր=17ժ 80ր-35ր=17ժ 45ր

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.29.2021