644. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10 սմ-ով։ Որքա՞ն է նրանցից յուրաքանչյուրի հասակը։

Պատ՝. 1 մ 70 սմ, 1 մ 80 սմ

646. Բույսի աճի արագությունը յուրաքանչյուր ամիս մեծանում է 1 սմ-ով։ Ի՞նք երկարություն կունենա բույսը 4 ամիս անց, եթե առաջին ամսում նրա բարձրությունը 3 սմ-ից դրաձել է 4 սմ։

Պատ՝. 7 սմ

You are currently viewing Մաթաատիկա 11.9.2021