Մաթեմատիկա 11.10.2021

748. Կատարե՛ք գործողություններըա) 739.(296-18)-(644-600).2=205354296-18=278644-600=44739.278=20544244.2=88205442-88=205354 բ) 3680։20-(394-90)։2=32394-90=304304։2=1523680։20=184184-152=32 գ) (6992։38+6293։31).15-349=5566992։38=1846293։31=203184+203=387387.15=58055805-349=5516 դ) 16218։53+75.74-30=572616218։53=30675.74=5450306+5450=57565756-30=5726 756. Քաղաքային գրադարանում կա 1033200 գիրք, համայնքային գրադարանում՝ 24 անգամ պակաս, իսկ դպրոցականում՝ 35 անգամ պակաս, քան համայնքայինում։ Ընդամենը քանի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 11.10.2021-ում