Մաթեմատիկա 11.16.2021

Պարզ թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնք բաժանվում են իրանց կամ մեկի վրա։ Բաղադրյալ կոչվում են այն թվերը, որոնք բացի իրենցից և մեկից ունեն էլի բաժանարարներ։ 951. Գտե՛ք հետևյալ թվերի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 11.16.2021-ում

Русский

Упражнение 8. Задайте вопросы к предложениям.Модель: Это мой дом. – Чей это дом? Это мой учебник-чей это учебник. 2. Это моя комната-чья это комната. 3. Это моё окно-чьё это окно.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Русский-ում