Բաժանելիության հայտանիշներ

10-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։8-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջի երեք թվանշանները բաժանվում են 8-ի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բաժանելիության հայտանիշներ-ում